Срокове

 Срокът за изработка на поръчания продукт е от 5 до 7 работни дни в зависимост от сложността на продукта и натовареността към момента.

При поръчка, направена до 12.00 часа в работен ден, срока на изработка на поръчката тече от същия ден.

При поръчка, направена след 12.00 часа в работен ден, срока на изработка на поръчката тече от следващия ден.

Изпълнението на поръчките започва само тогава, когато е получена пълната информация, нужна за изработка на поръчката.

При подадени грешни или непълни данни, сроковете по предходните точки започват да текат от момента на получаване и уточняване на вярната информация.

При поръчка по индивидуален проект, сроковете се уточняват допълнително.

Сроковете за изработка и доставка по поръчката са в сила след потвърждение от клиента и направен превод, ако плащането се извършва по банков път.